Dysfunkcje

Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest placówką integracyjną dla dzieci z różnymi dysfunkcjami i deficytami rozwojowymi. Każde dziecko uczące się w naszej szkole jest inne, chcąc napisać, jakie dzieci chodzą do naszej szkoły musielibyśmy napisać o każdym z nich osobno. Przedstawiamy zatem bardzo ogólną i z konieczności uproszczoną charakterystykę dysfunkcji najczęściej występujących u naszych uczniów. Wymienione poniżej trudności nie muszą przejawiać się w każdym przypadku. Każdy z naszych uczniów jest inny, jego poziom funkcjonowania w szkole, zachowanie, możliwości i ograniczenia są indywidualne.
ADHD - to  skrót z języka angielskiego (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), oznaczający zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi lub zaburzenia hiperkinetyczne. W przypadku zaburzeń uwagi przy jednoczesnym braku nadpobudliwości ruchowej mówimy o ADD (Attention Deficit Disorder) .Jest to grupa zaburzeń charakteryzujących się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością. [1]
Czytaj więcej...
Dysleksja rozwojowa to zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania, mimo stosowania standardowych metod nauczania, inteligencji na poziomie przeciętnym i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest ona spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych, co często uwarunkowane jest konstytucjonalnie. 
Czytaj więcej...

Jest to zaburzenie polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych (w szczególności niezależności i odpowiedzialności).

Czytaj więcej...

W naszej szkole od 3 lat, pośród dzieci z wieloma dysfunkcjami, pojawiły się również takie, których problemem jest zespół Aspergera. Z naszych doświadczeń wynika, że dzieci dotknięte tą dysfunkcją często kierowane są na nauczanie indywidualne, ze względu na nieumiejętność poradzenia sobie w dużej grupie - takiej jak klasa. Dla wysoko funkcjonujących osób, dotkniętych Aspergerem, nie jest to jednak dobre rozwiązanie, ponieważ radzą sobie one w małych klasach-  jakie oferujemy w naszej placówce.    

Czytaj więcej...

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
Scroll to top