Pracownie komputerowe dla szkół

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Wspierania Rozwoju informuje,  że w roku szkolnym 2008/2009 szkoła otrzymała pracownię komputerową w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół". Projekt ten był realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Pracownia jest wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy. Łącznie w pracowni jest 10 stanowisk, drukarka oraz skaner. Oprócz tego w ramach projektu szkoła otrzymała laptop oraz rzutnik multimedialny. Wszystkie komputery są połączone w sieć i mają dostęp do Internetu.