Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju jest placówką niepubliczną, ale bezpłatną.  Istnieje od początku września 2004 roku i posiada uprawnienia szkoły publicznej. Oznacza to, że nasze programy edukacyjne, kwalifikacje kadry i świadectwa są zgodne z prawem i traktowane na równi ze szkołami publicznymi.

Szkoła prowadzona jest przez Fundację Wspierania Rozwoju Dziecka.

Placówka przeznaczona jest dla uczniów z deficytami rozwojowymi, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez właściwą dla miejsca zamieszkania Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Ma charakter terapeutyczny i koncentruje się na dzieciach, które wymagają specjalnych oddziaływań edukacyjnych, a nie znalazły ich w istniejącym systemie szkół publicznych i niepublicznych.
W klasach uczy się maksymalnie 10 osób, a na każdej lekcji obecnych jest dwóch nauczycieli.

Szkoła realizuje cele i treści edukacyjne zgodnie z Podstawą Kształcenia Ogólnego dla klas I-VI szkoły podstawowej. Nasz zespół nauczycieli i terapeutów opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjny w zależności jego potrzeb, tj.
˘ zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach pedagogiczno-psychologicznych,
˘ na podstawie obserwacji dziecka w szkole,
˘ na podstawie wywiadu przeprowadzonego z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

W Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju,w standardowy plan lekcji wplecione są zajęcia grupowe i indywidualne, dzięki czemu rodzice naszych uczniów nie muszą szukać tych zajęć poza szkołą i wozić na nie dzieci po południu, kiedy są już zmęczone, co znacznie obniża efekty pracy terapeutycznej.

Oferujemy:
1. Zajęcia grupowe:
• TUS- Trening Umiejętności Społecznych,
• socjoterapeutyczne,
• arteterapii,
• ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherbone,
małej motoryki,
• drama;
2. Zajęcia indywidualne:
• logopedyczne,
• integracji sensorycznej,
• korekcyjno-kompensacyjne,
• terapii czaszkowo-krzyżowej,
• wyrównawcze.

Możliwe są również indywidualne spotkania dzieci i rodziców ze szkolnym  psychologiem.


Realizujemy ponadto zajęcia pozalekcyjne: koło przyrodnicze, muzyczne, plastyczne, informatyczne, historyczne i filmowe. Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 8.30-15.30, a szkoła czynna jest od 7.30 do 17.00. 

Wszyscy nasi terapeuci pracują w szkole na stałe, nie ma więc żadnych problemów z realizacją ich zaleceń przez nauczycieli, którzy są na bieżąco informowani, jakimi metodami pracować z uczniem, jakie są jego możliwości, mocne i słabe strony. Terapeuci zaś są stale informowani o postępach dzieci, czyli o efektach prowadzonej przez nich  terapii.

W Szkole Podstawowej Wspierania Rozwoju znalazło dla siebie miejsce wielu uczniów mieszkających w dzielnicach oddalonych od jej siedziby, która mieści się na Targówku. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepełnosprawności rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystąpić do Wydziału Oświaty w swojej gminie o bezpłatny dowóz dziecka na zajęcia. Z transportu takiego korzysta obecnie ok. 50% uczniów.


ZAPRASZAMY!

 

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
Scroll to top