Terapie

Masaż stosowany jest jako wspomaganie terapii  dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego. W zależności od indywidualnych potrzeb i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego stosujemy masaż pobudzający, sensoryczny, wibracyjny lub rozluźniający. Masaż w naszej szkole prowadzi Anna Kulczyńska.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne mają na celu usprawniać i korygować zaburzone funkcje, a w wypadku niemożności - kompensować je za pomocą bardziej sprawnych funkcji (np. w wypadku zaburzonej percepcji słuchowej, wykorzystujemy u dziecka percepcję wzrokową i wrażenia dotykowe).

Czytaj więcej...
Terapia czaszkowo-krzyżowa jest terapią manualną polegającą na harmonizacji przepływu przez organizm pacjenta płynu mózgowo-rdzeniowego. Powoduje to uruchomienie "mechanizmów naprawczych", rozluźnienie zbyt napiętej tkanki podskórnej, a tym samym wyciszenie i rozluźnienie całego ciała.
Właściwie - ruch rozwijający oparty na metodzie Weroniki Sherborne. Niby takie zwykłe zabawy z ciałem i kolegami, tarzanie się i przepychanie - a w gruncie rzeczy najlepsza metoda na prawie wszystko : Na poznanie siebie i kolegów, podniesienie samooceny, naukę wyrażania emocji, szanowania innych i kontrolowania reakcji. Na ćwiczenie kreatywności i naukę relaksacji. Po prostu - na wszystko. A wszystkich rodziców zachęcamy - przyjdźcie i bawcie się z nami.

Zajęcia TUS (Treningu Umiejętności Społecznych) przeznaczone są w głównej mierze dla osób ze spektrum autyzmu. W trakcie spotkań grupowych uczestnicy: poznają zasady współżycia społecznego i uczą się właściwego reagowania na komunikaty płynące zarówno z ich samych, jak i świata zewnętrznego, uczą się odczytywać komunikaty niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja), pracują nad koncentracją uwagi, uczą się wyznaczać cele i realizować je, nabywają umiejętności korzystania z pomocy innych ludzi, poznają i rozpoznają różne stany emocjonalne - zarówno swoje jak i innych osób, uczą się zmniejszać napięcie poprzez poznanie różnych technik relaksacji.

Układ zajęć dostosowany jest do specyfiki funkcjonowania poznawczego osób ze spektrum. Forma zajęć ma jasno określoną strukturę, prowadzący stosują dużo wskazówek i podpowiedzi np. przekazanie informacji w sposób ułatwiający jej zrozumienie. Dużą uwagę podczas zajęć zwraca się na trening konkretnych umiejętności w różnych sytuacjach społecznych.

Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

Pn Wt Śr Cz Pt So N
5
6
7
8
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
25
26
27
28
29
Scroll to top